Information från Tekniska kontoret, Jönköpings kommun

Vägarbeten för bättre trafikflöde vid Madängen i Huskvarna

Just nu pågår arbetet med stadhusets entré och den nya cirkulationen. Ett körfält förbi den nya cirkulationen är avstängt i och med att vi har börjat riva upp befintlig asfalt och schakta.

Det finns informationsskyltar för trafikanter med information om begränsad framkomlighet så att trafikanter har möjlighet att ta en annan väg. Det kommer att förekomma byggtrafik i området fram till december 2017. Det kommer också finnas anvisningar till cyklister och gående så att de kan ta sig runt arbetsplatsen säkert.

Under september kommer framsidan till stadshuset att färdigställas. I början av september påbörjas arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs med Rumlaborgsgatan vilket kan leda till begränsad framkomlighet.

Fram till december 2017 kommer avstängningarna för trafiken att flyttas om och anpassas efter var arbete sker med cirkulationen, passager och gång- och cykelvägar. Minst ett körfält i vardera riktning kommer vara öppet och trafik till omkringliggande fastigheter kommer att vara möjligt.

Infarten till Kyrkogårdsgatan kan komma att stängas under högst 5 veckor för att anpassas till den nya cirkulationen. Om detta blir nödvändigt kommer trafiken till verksamheter och fastigheter ledas om via Alfred Dalinvägen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.