Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1 (Huskvarna Högstadium

Kommunen informer:
Ändringens syfte är att möjliggöra för ny skolbyggnad för ca 525 nya elever på Sanda
utbildningscenter. Skolbyggnaden planeras förses med eget kök och matsal samt idrottshall.

Den nya skolbyggnaden föreslås placeras i fastighetens norra del utmed Birkagatan. Problematik med buller på skolgården gör det även aktuellt att föreslå ett bullerskydd utmed Öxnehagaleden. Detaljplanen utgör tillsammans med Valplatsen ett större område som på sikt kommer få en ny karaktär. 


Tidplan:
Laga kraft: Kvartal 2, 2021
Antagande: Kvartal 2, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: 10 december 2020 – 29 januari 2021

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.