Utveckling i Huskvarna centrum

Klippt från kommunens hemsida om Huskvarna:
Vi vill stärka Huskvarna centrum och ge fortsatt bra förutsättningar för en mångfald av boende, arbetsplatser, handel och kultur. Därför genomförs en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Utredningsarbetet startade hösten 2020 och består utav flera delar; analys, dialog, vision och gestaltning.

Utredningen innefattar en analysdel där alltifrån stråk och mötesplatser till buller och grönstruktur kommer undersökas. Dialogen med verksamheter och människor som vistas i området är en annan viktig del. Vi har genomfört workshops med barn och unga och näringslivet i Huskvarna centrum som en del av det arbetet.

Under våren 2021 kommer det inte hända så mycket i utredningsarbetet, men hösten 2021 fortsätter vi med att sammanställa en vision för ett fortsatt arbete utifrån de analyser och dialoger vi genomfört. Utifrån visionen tas gestaltningsprinciper och skisser fram. Gestaltningsprinciper är vägledande för en fortsatt formgivning och skisserna ska visa på hur stadsrummen kan förändras utifrån de slutsatser man nått under analys-, dialog- och visionsarbetet.

När börjar vi bygga?

I dagsläget finns pengar för att genomföra en stadsmiljöutredning. Visar utredningen och dialogerna på ett behov av att förändra i Huskvarna centrum kommer ett förslag läggas fram till politiken som får besluta om en investering kan beviljas. En byggnation kommer tidigast kunna påbörjas om några år.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.