Verksamhetsberättelse för 2019 – Årsmötet 2020

Föreningens syfte.

Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort, att verka, bo, arbeta, handla och turista i. Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja förenings syfte.

Föreningens mål.
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
Att stärka Huskvarnas identitet, lokalt, nationellt och internationellt.
Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna.
Att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna.
Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar med närheten till natur och vatten.

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.
Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.
* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna
* Event av olika slag 

Verksamheten
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.
Årsmötet hölls den 9 april. Plats: Huskvarna stadshotell.
Marknadsföringen har breddats och satsningen på sociala medier har givit stor respons både på Instagram och på Facebook.

Frukostmöte
Under året avhölls tre välbesökta frukostmöte med information till föreningens medlemmar.
Medverkat har: Kommunalråden Ann-Marie Nilsson och Ilan de Basso, Destination Jkpg Markus Axelsson, Tekniska kontoret Thomas Bergholm, stadsbyggnadsplanerare Mattias Karlsson, Hökerums Fastigheter Victor Ståhl som är ny ägare till Rosenhuset och stadsbyggnadskontorets Lena Helter.
Frukostmötena har skett på Stadshotellet, Stadshuset och Slottsvillan.

Särskilda Event och uppmärksammade händelser, som föreningen arrangerat
eller medverkat i:

Huskvarna marknad sker två gånger om året, i maj och i september.
Det kommer mycket folk och knallar från hela Sverige. Huskvarna är en populär knallemarknad och marknadsgeneral Fatima Al Jafari har svårigheter att bereda alla plats. Vädrets makter tycks på något underligt vis alltid se i nåd till Huskvarna marknader, så även i år.

Nya byggplaner i Huskvarna
Kv. Sömnaden vid Junexhuset och Rosendala industriområde är område där framförallt nya bostäder planeras. Kommunen har presenterat detaljplan för kv. Sömnaden och fördjupad översiktsplan för hela Rosendala. Huskvarna JaVisst har deltagit i samråd över dessa projekt och noterat med tillfredsställelse visioner och övergripande strukturer som har presenterats.
Totalt omfattar dessa båda område över 1000 bostäder, 500 arbetsplatser och förskola. Denna omvandling ger på sikt mycket goda förutsättningar för Huskvarnas utveckling.

Gamla Stadshuset
Samtidigt som de sista hyresgästerna lämnade lossnade små delar av fasaden. Detta gjorde att byggnaden fick byggställning som skydd runt hela huset.
Kommunen har beslutat om försäljning med planer på bostäder, kontor och butiker. Dessa planer i linje med Huskvarna JaVisst målsättning om ett levande centrum i Huskvarna.

Lunchlyrik har skett i nya stadshusets foajé vid åtta tillfällen.
Lyriken är ett uppskattat inslag på fredag vid lunchtid och samlar alltid ett femtiotal personer.      29mars, Nils Ferlin. 5 april, Tage Danielssons texter, gästuppläsare Gunnar Andersson. 12 april, f teaterchefen Bernt Lindqvist som läste texter av Harry Martinsson. 26 april avslutades vårens lunchlyrik under temat ”Dikt från Dalins dagar.”

Höstsäsongen inleddes den 4 oktober med texter av Dan Andersson. Den 11 oktober hade Anita Sandahl sammanställt ett program om Gustaf Fröding. 18 oktober var det skådespelaren och regissören Valdemar Dahlquists tur att få sina kluriga texter framförda och säsongen avslutades med texter av Cornelis Vreeswijk. Thomas Ahlebro & Dan Ekström sammanställer och arrangerar.

Tyvärr får vi inte vara kvar i stadshusets foajé. Personalen menar att foajén är en väntsal för framför allt Socialkontoret och menar att vi stör deras verksamheten trots att vi är där på lunchtid då lokalen inte används.

Fallens Dag skedde traditionsenligt sista lördagen i augusti.
Kulturföreläsningarna i Smedjan samlar allt fler lyssnare. I år var det fullsatt. Ann Britt Björnlinger sjöng och berättade om livet kring Trådrullatåget. Leif Ruhnström och Jan Förander talade om skolundret i Huskvarna med fokus på Alfred Dalin.
På kvällen underhåll artisten Samuel Ljungblad från scenen vid Smedjan/Fabriksmuseum inför en rekordpublik. Showen var ett samarbete mellan Hva-Javisst och Pingstkyrkan.
Fint väder bidrog till en av de mest publika Fallens Dag som skett de senaste 10 åren.

Minneskväll för Alfred Dalin (100 år sen han dog) hölls den 13 november på Huskvarna teater. Medverkande gjorde bl.a. Birgit Carlsten, f landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson som gestaltade Selma Lagerlöf och Jan Förander som Alfred Dalin.  Elever och lärare från Alfred Dalinskolan medverkade med sång och tal, Leif Ruhnström gav en historisk tillbakablick. Dan Ekström var konferencier.

En Företagsträff med  inriktning digital marknadsföring samlade ett trettiotal intresserade. Tre föreläsare belyste ämnet från olika håll, Mats Tidstrand gav Hallpressens syn på print / sociala medier, Henrik Ekelund från Svenska Handel visade aktuell statistik på utvecklingen och Håkan Montelius från strategibyrån NOGA visade flera marknadsföringstips på nätet. Fortsättning i kursform med Håkan Montelius planerades och kommer genomföras när omständigheter tillåter.

 Julbelysningen i Huskvarna centrum med över 50 stora julstjärnor på lyktstolpar lyser upp Huskvarna centrum. Finansieras och monteras av Hva-Javisst.

 Jätten Vist 50 år firades med förskolan Hallon Ett på plats. Jätten talade till barnen. Stort medialt genomslag och ett långt reportage i lokalradion och dessutom inslag i riksTVs Landet runt.

Årets Huskvarnabo/Framsteget, utnämns i samarbete med Hembygdsföreningen, Jönköpings Kommun Kultur och Handeln. Av alla inkomna nomineringar väljs tre ut för närmare presentation i media och vid ett program i Pingstkyrkan i november då vi också berättar on vad som händer i Huskvarna. I år stod Saidi Aslan ( integrationsarbetare på Öxnehaga), Anette Lilja ( Huskvarna Gymnastikförening) och Gunnar Andersson (Smedbyn) på scen vid prisutdelningen.  Gunnar Andersson korades som vinnare och fick Calle Örnemarksstatyn ”Framsteget” som vandringspris.  Samtliga vinnare sedan  starten 1973 finns på vårHemsida.

 Slottsparken skall få ett lyft. Efter att Kommunen inbjudit till en hearing i parken där vi deltog, engagerade JaVisst en trädgårdsarkitekt som utarbetade ett komplett förslag baserat på de kommentarer vi fått in via vår Facebooksida. Förslaget överlämnades till Tekniska kontoret i våras. Ombyggnad planerad till hösten 2020 och vi bevakar utfallet.

Smedby park skall fräschas upp och vi har lämnat yttrande, bl.a. bör man bevara en plats orörd, närmast vattnet, för en mobil scen och för kommande publika arrangemang.

Jönköpings Kommun har under flera år varit den enda ort runt Vättern som inte har haft ställplatser för husbilar. Efter att i tre år lobbat för Husbilsställplats i Huskvarna och konkret föreslagit plats och utformning kan vi nu se resultat. Vid Vätterstranden finns nu 12 platser med all service klar inför säsongen 2020.

Gammeljul i Smedbyn den 1:a advent växer. I år var det premiär för nya marknadsstånd. 12 st likadana gammaldags trämoduler som tagits fram på initiativ av Johan Arvidsson på Origo resurs.

Den andra advent var det Julmarknad i Huskvarna city och vi medverkade med glögg/pepparkakor, samt byggde en tomtegrotta inne i gallerian. Vi finansierade även både tomten i grottan och den vandrande dragspelande tomten.

Huskvarna JaVisst deltar vid Luciafirandet som genomförs av Huskvarna Musikklasser. Vi krönte Lucia i samband med konserten i Huskvarna kyrka med ett pärlhalsband och arrangerade ett framträdande på Alf Henriksons plats  under Luciakvällen.

 Godkänd av årsmötet den 25 augusti 2020