Vi har nu kontakt med hemsidan igen, Tack till dem som hjälpt oss.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Skärmavbild 2019-03-06 kl. 09.51.26

Huskvarna stad växer och en tillväxt innebär en successiv förändring av stadens olika delar. Maden var tidigare ett sankt område, det fylldes ut och industrier etablerades. Nu har vi kommit till nästa epok när områdets centrala läge gör det särskilt intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Vi ser en möjlighet att en omvandling av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning och en positiv utveckling av Huskvarna centrum.

Många har uppmärksammat Rosendalas utvecklingsmöjligheter och när kommunen tog fram den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare lyftes området fram under samrådet som ett förslag till en stadsbyggnadsvision för Huskvarna och infördes i den slutliga versionen 2011 som ett omvandlingsområde. I den efterföljande och nu gällande Översiktsplan 2016 redovisas i genomförandeplanen att en fördjupad översiktsplan ska upprättas för Rosendala i Huskvarna.

Utställning
Den fördjupade översiktsplanen finns utställd via länken nedan under perioden 7 mars – 12 maj 2019. Information och datorer kommer att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter
Synpunkter lämnas senast den 12 maj 2019 via formulär i planförslaget (under fliken Lämna synpunkter) eller skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.
Synpunkter under utställningen kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande innan planen antas. Synpunkter under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen.

Antagande
Efter granskningen antas den fördjupade översiktplanen av Kommunfullmäktige. Den fördjupade översiktsplan kommer sedan att vara en utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Tidplan
Samråd 16 maj – 31 juli 2018
Utställning 7 mars – 12 maj 2019
Antagande augusti 2019

Länk till planförslaget: Fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden). Förslaget publiceras 7 mars.

Kontakt
Mattias Karlsson
Översiktsplanerare
036-10 51 24
mattias.karlsson@jonkoping.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Fördjupad översiktsplan för Maden

Skärmavbild 2019-01-05 kl. 11.43.22
321

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fördjupad översiktsplan för Maden

Det händer i Huskvarna… På Esplanaden… Snart…

Skärmavbild 2019-05-11 kl. 15.38.27

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna… På Esplanaden… Snart…

Det händer i Huskvarna, på fredag…

Skärmavbild 2019-05-11 kl. 15.54.51

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna, på fredag…

Det händer i Huskvarna…

Skärmavbild 2019-04-19 kl. 14.16.28

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna…

Virkostickmaja finns i Smedbyn hos oss den 18 maj – 12:00-17:00. Stickcafé och försäljning.

Skärmavbild 2019-05-15 kl. 14.45.21

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Virkostickmaja finns i Smedbyn hos oss den 18 maj – 12:00-17:00. Stickcafé och försäljning.

Lunchlyriken i Huskvarna stadshus – en växande succé

I vår har vi bjudit på fyra fredagar med växlande innehåll.
Tack för att ni uppskattar det vi gör och tack för att ni kommer och lyssnar.
Trevlig sommar önskar Thomas och Dan som återkommer med fyra lyrikprogram i oktober.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lunchlyriken i Huskvarna stadshus – en växande succé

Lite tidigt, men visst luktar det redan vår…

Söndag 5 maj. Mellan 14:00 – 17:00

Barn under 3 år, fri entré.

Skärmavbild 2019-02-18 kl. 11.02.26

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lite tidigt, men visst luktar det redan vår…

Det händer i Huskvarna…

Skärmavbild 2019-04-22 kl. 17.15.11

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna…