Jätteintressantr inbjudan från kommunen – Parkafton i Slottsparken…

Välkommen till en eftermiddag i Slottsparken där kommunen bjuder in till diskussion om parkens utveckling.

Jönköpings kommun arbetar med att ta fram ett underlag för restaurering av Slottsparken vid Slottsvillan. Underlaget tas fram för att tillföra kvaliteter till parken och stärka dess användning som mötesplats och rekreationsyta. Vi är därför intresserade av att träffa er och diskutera parkens utveckling där vi vill veta hur ni upplever parken idag, och vad som skulle få er att besöka parken i större utsträckning.

Tid: Onsdag 11/9 kl. 16.30 – 18.30. Vi bjuder på plockmat.

Plats: Slottsparken vid Slottsvillan

Synpunkterna kommer utgöra del av underlaget för parkens kommande restaurering.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommarkväll i Smedbyn…. börjar den 1 augusti 19:00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Skärmavbild 2019-03-06 kl. 09.51.26

Huskvarna stad växer och en tillväxt innebär en successiv förändring av stadens olika delar. Maden var tidigare ett sankt område, det fylldes ut och industrier etablerades. Nu har vi kommit till nästa epok när områdets centrala läge gör det särskilt intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Vi ser en möjlighet att en omvandling av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning och en positiv utveckling av Huskvarna centrum.

Många har uppmärksammat Rosendalas utvecklingsmöjligheter och när kommunen tog fram den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare lyftes området fram under samrådet som ett förslag till en stadsbyggnadsvision för Huskvarna och infördes i den slutliga versionen 2011 som ett omvandlingsområde. I den efterföljande och nu gällande Översiktsplan 2016 redovisas i genomförandeplanen att en fördjupad översiktsplan ska upprättas för Rosendala i Huskvarna.

Utställning
Den fördjupade översiktsplanen finns utställd via länken nedan under perioden 7 mars – 12 maj 2019. Information och datorer kommer att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter
Synpunkter lämnas senast den 12 maj 2019 via formulär i planförslaget (under fliken Lämna synpunkter) eller skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.
Synpunkter under utställningen kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande innan planen antas. Synpunkter under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen.

Antagande
Efter granskningen antas den fördjupade översiktplanen av Kommunfullmäktige. Den fördjupade översiktsplan kommer sedan att vara en utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Tidplan
Samråd 16 maj – 31 juli 2018
Utställning 7 mars – 12 maj 2019
Antagande augusti 2019

Länk till planförslaget: Fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden). Förslaget publiceras 7 mars.

Kontakt
Mattias Karlsson
Översiktsplanerare
036-10 51 24
mattias.karlsson@jonkoping.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Fördjupad översiktsplan för Maden

Skärmavbild 2019-01-05 kl. 11.43.22
321

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fördjupad översiktsplan för Maden

Asfalteringsarbeten kring Esplanaden, 1 – 14 juli.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Asfalteringsarbeten kring Esplanaden, 1 – 14 juli.

Alf Henrikson dagen i Huskvarna den 9 juli

Traditionsenligt firar vi Alf Henriksons födelsedag i hans hemstad.

Samling på Alf Henriksons plats på Esplanaden kl 15.
Alf Henrikson-sällskapets ordförande
Alf Eckerhall talar om namnet ”Alf”.
Gil Dahlström berättar personliga minnen av författaren. Birgit Carlstén och Christer Möller  står för sång och musik.
Erik Lindfelt leder programmet.

I händelse av regn flyttar vi till Huskvarna bibliotek.

Huskvarna hembygdsförening håller Kruthuset – men utställning om Alf Henrikson– öppet mellan kl 12 och 16.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Alf Henrikson dagen i Huskvarna den 9 juli

Den blomstertid….

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Den blomstertid….

Det händer i Huskvarna… På Esplanaden… Snart…

Skärmavbild 2019-05-11 kl. 15.38.27

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna… På Esplanaden… Snart…

Det händer i Huskvarna, på fredag…

Skärmavbild 2019-05-11 kl. 15.54.51

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna, på fredag…

Det händer i Huskvarna…

Skärmavbild 2019-04-19 kl. 14.16.28

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det händer i Huskvarna…