Politikerna om Huskvarna

politikerna

 

De politiska partiernas lokala utsago vid valappellen på Alf Henriksons plats lördag 13 sept 2014 i sammandrag och punktform av Huskvarna JaVisst. Partiernas representanter var ombedda att koncentrera sig på vad de vill för just Huskvarna.

 

Folkpartiet, Anna Mårtensson: Fp Anna Mårtensson

Internationell gästatelje i Smedbyn
Projekt på Huskvarna Söder för ökad sammanhållning och aktivitet bland boende.
Påbörja omvanlingsarbetet för Maaden med bl.a. 800 bostäder, redan nu.
Skötselplanen för Huskvarnaån ska följas.
Nya Stadshuset på Madängen ska komma igång.
Fler släpp i Fallen för turisters skull under sommaren.
Huskvarnanamnet ska stärkas i Kommunen.

 

Miljöpartiet, Andreas HenrikssonMP Andreas Henriksson

Göra det attraktivare för lärare att bo och jobba i Huskvarna och Jönköping.
Gruvan i N:a Kärr ska stoppas för att bevara Vättervattnet.
Öka kulturbudgeten. Smedbyn, Fabriksmuseet, Kruthuset måste ha förutsättningar för att utvecklas.
Gratis kollektivtrafik för ungdomar och seniorer.
Huskvarna ska få vara en ”stad” inom kommunen.

 

SverigeDemokraterna, Henrik Andersson:SD Henrik

Minibemanning inom demensvården, gratis trygghetslarm.
Klassfarmorsystem i skolan, jourskola för t.ex. mobbare.
Vuxenutbildning öppen för alla.
Två utanförskapsområden, Söder och Öxnehaga måste få resurser.
Omdömesbetyg i skolan.

 

Vänsterpartiet, Jerry Hansson:V Jerry Hansson

Avgiftsfri lokaltrafik.
Samsyn mellan Jönköping och Huskvarna i kulturfrågor, ex Arenafrågan.
Ska värna om namnet Huskvarna.
Rumlaborg är misskött. V vill skärpa till skötseln.
(V bildades i Huskvarna, så det så!)
Ungdomens Hus, vi är varken för eller emot innan vi diskuterat detta.

 

Centerpartiet, Anne-Marie Nilsson:C Anne-Marie Nilsson

Stärka Östra Vätterbranterna som turistmål.
Utveckla cykelmöjligheterna.
Använd begreppet ”Trädgårdsstaden”.
De centrala delarna av Huskvarna ska utvecklas, Maaden.
Vill på sikt flytta E4 (i samarbete med Trafikverket).
Fler snabba direktlinjer mellan Huskvarna och Jönköping.
Nej till gruva i N:a Kärr.

 

Socialdemokraterna, Elin Rydberg:S Elin Rydberg

Science Park med företagshotell, filial i Huskvarna.
Fler anställda i skolan och hemtjänsten.
Ytterligare en byggnad för förskola.
Byggnation på Maaden måste få klart detaljplanen.
Lägenheter för unga i Union.
Brunstorpsbadet ska finnas kvar och Oset byggas ut.
Ungdomsgård i Galleriet.
Medborgarkontor i Huskvarna.

 

Moderaterna, Karin Berggren:M Karin Berggren

Kombinerat senior- och ungdomsboende i Union.
Utveckla Stadsparken, allsångskvällar vid stugan.
Vi ska kolla upp stadsnamnet Huskvarnas behandling i kommunen.
Stödja HFF.s ungdomssatsning på söder.

 

Kristdemokraterna, Simon Rundqvist:KD Simon Rundqvist

Stödja kommundelsråden och inte avskaffa dem.
Huskvarna ska inte ses som lillebror i kommunen, vackraste delen.
Stadshuset måste komma igång.
Flytta Upptech till AD-skolan.
Snabba på bostadsbyggnadsprocesser (Madängen).
Mindre barngrupper i förskolan och på fritids.
Ingen behovsprövning för +85 för att komma in på boende.

3 kommentarer till Politikerna om Huskvarna

  1. Pingback: Politikerna om Huskvarna | Huskvarna JaVisst

  2. Pingback: freshamateurs448 abdu23na2240 abdu23na38

  3. Pingback: 2019

Kommentarer inaktiverade.