Styrelsen 2024

 

Ordförande
Tomas Carlson
tomas@induf.se
070-910 41 01


Ledamöter.

Michaela Ullmark
Tel: 072-092 29 90
e-post: michaela.ullmark@gmail.com

 

 

Mirre Juneström
Tel: 073-346 21 86
e-post:  randigkatt@hotmail.com

 

 

Ulrika Strömberg
Tel: 072-547 92 13
e-post: ulrikastromberg@live.se

 

 


Rolle Pettersson
info@rollepettersson.com
076-020 55 49

 


Suppleanter:

  Gunnar Göransson
Gunnar Göransson
gunnar.e.goransson@gmail.com
070-5146485

 

 

Ingrid Seiborg
ingrid@seiborg.se

 

 

Conny Alsén
bergsgatan@hotmail.com
070-642 62 10

 

 


Adjungerande  vid  styrelsens sammanträden:

Roland Youngström (kassör)
Tel:  076-887 08 20
e-post: kansli@huskvarna-javisst.se

 

Thomas Ahlebro,
Verksamhetsledare, marknadsföring, näringsliv, handel och event
thomas@ahlebro.se
070-514 68 88

 

Dan Ekström
Verksamhetsledare, event och kanslifunktion med inrikting på kontakt med myndigheter etc..
Hemsida. Kontakt via info@huskvarna-javisst.se
070-916 66 96

 

 

Valberedning
Anna-Lena Hultgren, ordförande.
annalena@halsohus.se    070-282 65 56.

Göran Pettersson
goran.c.pettersson@gmail.com   070-317 61 41.

Dan Ekström
danekstrom@me.com    070-916 66 96