Styrelsen 2021

Ordförande
Michaela Ullmark
Tel: 072-092 29 90
e-post: michaela.norrman@gmail.com

 

 


Ledamöter:
Roland Youngström (kassör)
Tel:  076-887 08 20
e-post: royoung1948@gmail.com

 

 

Maria ”Mirre” Juneström
Tel: 073-346 21 86
e-post:  randigkatt@hotmail.com

 

 

Ulrika Strömberg
Tel: 072-547 92 13
e-post: ulrikastromberg@live.se

 

 

 

Tomas Carlson
tomas@induf.se
070-910 41 01

 

 

Suppleanter:

Forssmed   

Lars-Åke Forssmed
070-114 51 28
forssmed45@gmail.comGunnar Göransson

 

   Gunnar Göransson
gunnar.e.goransson@gmail.com
070-5146485

 

 

 

 

Adjungerade
      

 

Thomas Ahlebro,
Verksamhetsledare, marknadsföring, näringsliv & handel
thomas@ahlebro.se
070-514 68 88

 

Dan Ekström
Verksamhetsledare, event, hemsida, info@huskvarna-javisst.se
070-916 66 96

 

Gunnar Storm
Verksamhetsledare, fysisk planering
gunnar.storm1948@gmail.com
070-979 19 40

 

 

Valberedning 2021
Anna-Lena Hultgren, ordförande.
annalena@halsohus.se    070-282 65 56.

Göran Pettersson
goran.c.pettersson@gmail.com   070-317 61 41.

Dan Ekström
danekstrom@me.com    070-916 66 96