Styrelsen 2022

 

Ordförande
Tomas Carlson
tomas@induf.se
070-910 41 01


Ledamöter.

Michaela Ullmark
Tel: 072-092 29 90
e-post: michaela.ullmark@gmail.com

 

Mirre Juneström
Tel: 073-346 21 86
e-post:  randigkatt@hotmail.com

 

 

Ulrika Strömberg
Tel: 072-547 92 13
e-post: ulrikastromberg@live.se

 


Marcus Fredriksson
m.fredriksson@hotmail.com
073-512 03 40

 

Suppleanter:

  Gunnar Göransson Gunnar Göransson
gunnar.e.goransson@gmail.com
070-5146485

 

 

 

Ingrid Seiborg

 

Rolle Pettersson

 

 

Adjungerande:

Roland Youngström (kassör)
Tel:  076-887 08 20
e-post: kansli@huskvarna-javisst.se

Verksamhetsledningen är adjungerade vid styrelsens möte

 

Thomas Ahlebro,
Verksamhetsledare, marknadsföring, näringsliv, handel och event
thomas@ahlebro.se
070-514 68 88

 

Dan Ekström
Verksamhetsledare, event och kanslifunktion med inrikting på kontakt med myndigheter etc..
Hemsida. Kontakt via info@huskvarna-javisst.se
070-916 66 96

 

 

Valberedning
Anna-Lena Hultgren, ordförande.
annalena@halsohus.se    070-282 65 56.

Göran Pettersson
goran.c.pettersson@gmail.com   070-317 61 41.

Dan Ekström
danekstrom@me.com    070-916 66 96