Utveckling i Huskvarna centrum

Klippt från kommunens hemsida om Huskvarna:
Vi vill stärka Huskvarna centrum och ge fortsatt bra förutsättningar för en mångfald av boende, arbetsplatser, handel och kultur. Därför genomförs en utredning av stadsmiljön och behoven i centrala Huskvarna, med fokus på Jönköpingsvägen, Rosenborgsgatan och deras koppling mot Esplanaden.

Utredningsarbetet startade hösten 2020 och består utav flera delar; analys, dialog, vision och gestaltning.

Utredningen innefattar en analysdel där alltifrån stråk och mötesplatser till buller och grönstruktur kommer undersökas. Dialogen med verksamheter och människor som vistas i området är en annan viktig del. Vi har genomfört workshops med barn och unga och näringslivet i Huskvarna centrum som en del av det arbetet.

Under våren 2021 kommer det inte hända så mycket i utredningsarbetet, men hösten 2021 fortsätter vi med att sammanställa en vision för ett fortsatt arbete utifrån de analyser och dialoger vi genomfört. Utifrån visionen tas gestaltningsprinciper och skisser fram. Gestaltningsprinciper är vägledande för en fortsatt formgivning och skisserna ska visa på hur stadsrummen kan förändras utifrån de slutsatser man nått under analys-, dialog- och visionsarbetet.

När börjar vi bygga?

I dagsläget finns pengar för att genomföra en stadsmiljöutredning. Visar utredningen och dialogerna på ett behov av att förändra i Huskvarna centrum kommer ett förslag läggas fram till politiken som får besluta om en investering kan beviljas. En byggnation kommer tidigast kunna påbörjas om några år.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Planering av aktiviteter inför 2021 har startat. Allt är dock beroende på utvecklingen och omständigheterna kring covid-19. Vi följer utvecklingen och informer på hemsidan och på våra sociala medier facebook och instagram.

Inför 2021 diskuterades bland annat:
Ny vinterbelysning (stjärnor) norra Esplanaden och Vättergatan.
Vad händer kring Rosenborgsgatan.      Esplanadens träd.
Rosendala och gamla stadshuset. Styrelse och årsmötesfrågor
För mer information kontakta gunnar.storm1948@gmail.com

Anslagstavla i Huskvarna. Marknadsföring och turistbroschyrer.
Projektering av Slottsparken.
It och handel.
För mer information kontakta thomas@ahlebro.se

Kommande event under året som t.ex: nyinvigning av Slottsparken, vår- höst- och julmarknader samt loppis på Esplanaden.   Fallens Dag, kulturevenemang av olika slag som t.ex. vandringar, berättarkvällar, allsång, lunchlyrik m.m.
För mer information kontakta danekstrom@me.com

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Planering av aktiviteter inför 2021 har startat. Allt är dock beroende på utvecklingen och omständigheterna kring covid-19. Vi följer utvecklingen och informer på hemsidan och på våra sociala medier facebook och instagram.

Så såg det ut 1970 – och så blev det igen 50 år senare

1970 byggdes stadshuset i Huskvarna om och var då av naturliga skäl omgivet av ställningar. När ombyggnaden fyllde 50 år, 2020, kom ställningar tillbaka…

I texten under bilden kunde man läsa:
Ett stilfullt och förnämligt centrumhus blir resultatet av den om- och nybyggnad, som inom kort står färdig vid Esplanaden. Tillsammans med stadshuset bildas en enhet, i vars nya del kommer att rymmas kontors- och polislokaler samt stora, ändamålsenliga lokaler för stadens bibliotek.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Så såg det ut 1970 – och så blev det igen 50 år senare

Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1 (Huskvarna Högstadium

Kommunen informer:
Ändringens syfte är att möjliggöra för ny skolbyggnad för ca 525 nya elever på Sanda
utbildningscenter. Skolbyggnaden planeras förses med eget kök och matsal samt idrottshall.

Den nya skolbyggnaden föreslås placeras i fastighetens norra del utmed Birkagatan. Problematik med buller på skolgården gör det även aktuellt att föreslå ett bullerskydd utmed Öxnehagaleden. Detaljplanen utgör tillsammans med Valplatsen ett större område som på sikt kommer få en ny karaktär. 


Tidplan:
Laga kraft: Kvartal 2, 2021
Antagande: Kvartal 2, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
Samråd: 10 december 2020 – 29 januari 2021

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ändring av detaljplan för Sandagymnasiet 1 (Huskvarna Högstadium

Nyhetsbrev.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev.

Upprustning av Slottsparken i Huskvarna

Slottsparken framför Slottsvillan uppfattas som en privat herrgårdspark och för att höja parkens användning som en offentlig park, har Tekniska kontoret beslutat att ta fram ett upprustningsförslag för Slottsparken som kan förena nutida önskemål och användning med tidstypiska drag från parkens och Slottsvillans uppförande.
Linn Svahn är landskapsarkitekt på Jönköpings kommun och har sammanställt en skiss som bygger på våra och andra intressenters önskemål. Skissen är godkänd av Linn Svahn att publicera på vår hemsida.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Upprustning av Slottsparken i Huskvarna

Tillsammans för ett levande Huskvarna

Det är tuffa och ovanliga tider nu. Det skapar oro och för många nästan handlingsförlamning med oönskade konsekvenser på sikt. Nu är det viktigare än någonsin att vi med iakttagande av påbjuden försiktighet stöttar varandra och handlar på hemma- plan så butiker och näringsidkare kan finnas kvar. Alla är vi inte sjuka, vardagslivet måste fortgå och ekonomin måste gynnas på alla sätt. För när krisen är över förväntas att all service ska finnas kvar som innan, men det kommer inte vara säkert om raset fortsätter för handel och tjänster.

Huskvarna har fler affärer än du kanske tror, hjälp dem.

Restaurangbranschen är en av de mest utsatta. Nedanstående text har vi hämtat från Gastrogates hemsida och vill gärna förmedla den.

Till alla matälskare där ute, nu är det dags att gå samman och stötta restaurangbranschen. Vi ber dig, ta några sekunder och tänk på alla ögonblick som förgyllts av god mat, trevliga miljöer och fantastisk service. Visst skulle du sakna det om det inte fanns kvar?
Covid-19 har slagit hårt mot restaurangbranschen och situationen är allvarlig. Många restauranger riskerar idag att stänga igen och personer riskerar sina arbeten. Du riskerar att förlora kvarterskrogen, stället där du alltid äter lunch och det där mysiga cafét .  Självklart ska du fortsätta njuta av god mat!
Vi på Gastrogate vill uppmana dig som vill fortsätta att njuta av god mat och ett rikt restaurangutbud att göra det även i dessa tider. Är du frisk så boka ett bord, köp takeaway och njut av restaurangkänsla i vardagsrummet eller ta en drive thru på väg hem.

Huskvarna har över tjugo matställen, hjälp dem.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tillsammans för ett levande Huskvarna

Det finns inte så många skyltar i kommunen som pekar åt Huskvarna. Konstigt egentligen… Den här sattes upp vid infarten från E4 för några år sedan, men försvann ganska snabbt… Vi hann dock ta en bild.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det finns inte så många skyltar i kommunen som pekar åt Huskvarna. Konstigt egentligen… Den här sattes upp vid infarten från E4 för några år sedan, men försvann ganska snabbt… Vi hann dock ta en bild.

Nu följer sånt som hänt tidigare…

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nu följer sånt som hänt tidigare…

Nu tar vi ner vinterbelysningen

Jönköping Energi hjälper oss från och med nu att montera upp och ner vinterbelysningen på Drottninggatan, Kungsgatan och Erik Dahlbergsgatan. I november hoppas vi kunna utvidga sträckningen åtminstone på norra Esplanaden.

De som gjorde det tillsammans i korgen… Thomas Ahlebro, Christer Gunnarsson (Jönköping Energi) och Gunnar Storm.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nu tar vi ner vinterbelysningen