Årsmöte

09apr2019

Huskvarna stadshotell

Från 18:30 till 20:00

§ 16 ÅRSMÖTE – dagordning   (9 april 2019)
1 Val av ordförande för årsmötet
2 Val av protokollförare
3 Val av två justerare, tillika rösträknare
4 Årsmötets rätta utlysande
5 Fastställande av röstlängd
6 Verksamhetsberättelse för det gångna året
7 Revisionsberättelse
8 Ansvarsfrihet
9 Framställningar från styrelsen
10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av medlemsavgift
11 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter (jfr § 6)
12 Val av styrelse och styrelseordförande för ett år
13 Val av revisor och suppleant
14 Val av valberedning
15 Inkomna motioner och skrivelser
16 Frågor att hänskjuta till styrelsen
17 Avslutning

Huskvarna Stadshotell

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.