Alf Henriksons plats. Bokning

Nyckel till elskåp kvitteras ut/återlämnas hos Rosen Ur & Foto
2019