Kontakt

Huskvarna JaVisst – Organisationsnummer 802419-9039

adress:                                                         
fakturor: kansli@huskvarna-javisst.se
övrigt:    info@huskvarna-javisst.se

Besök enl överenskommelse: Smedbygatan 5b                                           


Facebook: Huskvarna Javisst  kontaktperson: thomas@ahlebro.se
Instagram: hejhuskvarna  kontaktperson: randigkatt@hotmail.com

Dan Ekström
Event & publika arrangemang. Myndighetskontakter
070-916 66 96
Hemsida, Facebook, Instagram
info@huskvarna-javisst.se

 

Thomas Ahlebro,
marknadsansvar
Event av olika slag.samt handel och näringsliv
070-514 68 88
thomas@ahlebro.se

 

 

Roland Youngström (kassör)
Registrator, medlemskontakt, ekonomi.
kansli@huskvarna-javisst.se

 

 

 

Huskvarna marknad
Peter & Fatima AlJafari

Marknadsgeneral:
Fatima AlJafari,  070-576 34 46
huskvarnamarknad@jafaris.se

 

Kostnad, om man vill deltaga med marknadsstånd:
3 meter 550 kr
6 meter 1000 kr
9 meter 1450 kr
12 meter 1900 kr

el  220 volt ingår.