Så såg det ut 1970 – och så blev det igen 50 år senare

1970 byggdes stadshuset i Huskvarna om och var då av naturliga skäl omgivet av ställningar. När ombyggnaden fyllde 50 år, 2020, kom ställningar tillbaka…

I texten under bilden kunde man läsa:
Ett stilfullt och förnämligt centrumhus blir resultatet av den om- och nybyggnad, som inom kort står färdig vid Esplanaden. Tillsammans med stadshuset bildas en enhet, i vars nya del kommer att rymmas kontors- och polislokaler samt stora, ändamålsenliga lokaler för stadens bibliotek.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Så såg det ut 1970 – och så blev det igen 50 år senare

Det finns inte så många skyltar i kommunen som pekar åt Huskvarna. Konstigt egentligen… Den här sattes upp vid infarten från E4 för några år sedan, men försvann ganska snabbt… Vi hann dock ta en bild.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Det finns inte så många skyltar i kommunen som pekar åt Huskvarna. Konstigt egentligen… Den här sattes upp vid infarten från E4 för några år sedan, men försvann ganska snabbt… Vi hann dock ta en bild.

Bli medlem i Huskvarna-Javisst

Läs mer på http://www.huskvarna-javisst.se/?page_id=443

Medlemsinfobild

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bli medlem i Huskvarna-Javisst

En film om Smedbyn

Tänkte att ni kunde vara intresserade av att se den film som de förra gästkonstnärerna, Meta Joanknecht och Mark Verbruggen från Nederländerna, gjorde om Smedbyn. Ni hittar den på YouTube på adressen:

https://youtu.be/_CfpWheRKK8

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för En film om Smedbyn

DET FINNS 482 GATOR I HUSKVARNA enligt registret. Alla har namn som berättar en historia. Huskvarna-JaVisst vill medverka till att göra din bostad än mer levande och kortfattat berätta om namnet bakom platsen där du bor.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för DET FINNS 482 GATOR I HUSKVARNA enligt registret. Alla har namn som berättar en historia. Huskvarna-JaVisst vill medverka till att göra din bostad än mer levande och kortfattat berätta om namnet bakom platsen där du bor.

TORMENÅSGATAN – en spännande historia


Tormenås
Gustaf Vasa nämner ”Törmenås gård” i ett brev daterat den 30 november 1556 där det framgår att gården tillhörde Rogberga socken.   

Ur domböckerna kan man läsa följande om gården från mitten av 1600-talet:
Löjtnant Jöns Jonsson Qvast och hans hustru, Ingeborg Svensdotter, hade år 1631 köpt 1/2 mantal Tormenås från krono till skatte.
1638 skulle han ut i kriget och sålde då skatterättigheten till 1/2 mantal därstädes till en borgare i Jönköping, Anders Håkansson, grytestöpare.

Efter ett par decennier befanns Tormenås ha kommit i andra händer. Änkan efter hovrättsassessorn Johan Roke, fru Brita Eriksdotter Roke, hade enligt köpebrev av den 2 augusti 1692 förvärvat 1/2 mantal skatte i gården efter den stora eldsvådan i Jönköping 26 februari 1691.

Trädgårdsmästaren Måns Månsson och hans hustru Märit Andersdotter ägde den andra hälften i Tormenås. Denna hemmansdel köpte assessorskan Roke den 10 maj 1691 för 170 daler silvermynt och blev sålunda småningom innehavare av hela hemmanet. 

Tormenås avkastning vid 1800-talets början beräknades till omkring 150 tunnor säd efter ett utsäde av 5 tunnor vintersäd och 25 tunnor vårsäd. Kreatursstammen utgjordes av 25 nötkreatur, 2 hästar och 12 får. Gården var väl byggd för ståndspersoner. 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för TORMENÅSGATAN – en spännande historia

ENGELBREKTSGATAN

Gatan är uppkallad efter Engelbrekt Engelbrektsson som var av tysk släkt och som föddes på 1390-talet. 

Engelbrekt ledde det s.k. Engelbrektsupproret (1434-) mot unionskungen Erik av Pommern.  Under upproret intogs bl.a. Rumlaborg i Huskvarna av en medhjälpare till Engelbrekt, Herman Berman.

Orsaken till upproret var bl.a. växande skattetryck och hårt fogdevälde.
Engelbrekts storhet bestod i att han kunde samla hela nationens krafter kring sig och leda kampen mot främmande förtryck. Vid Arbogamötet 1435 (förut ansett som Sveriges första riksdag) utsåg man honom till rikshövitsman och rådsherre. Efter en uppgörelse med kungen avslutades upproret, men då kungen svek sina löften inleddes ett nytt uppror 1436. Samma år mördades Engelbrekt på en holme i Hjälmaren av Magnus Bengtsson Natt och Dag.Skärmavbild 2016-02-01 kl. 18.19.54

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för ENGELBREKTSGATAN

WILHELM THAMS VÄG

Brukspatron Wilhelm Tham kom till Husqvarna-fabriken 1876. Då bodde 600 personer i samhället  varav 180 av dessa arbetade på fabriken.  När han dog 1911 arbetade 1500 personer på fabriken.  Den ”lilla byn” hade vuxit från 600 till 6700 innevånare.

Tham flyttade kyrkan och kyrkogården från fabriksområdet till sin nuvarande plats. Han och bolaget bekostade utöver kyrkan och skolan också ett idrottshus, ett missionshus och ett varmbadhus . De anställda fick låna pengar och tilldelades mark för att bygga egna hus.

Egna hem i Huskvarna var på den tiden det mest lyckade boprojektet i hela riket.

Wilhelm Thams väg hedrar minnet av den person som kanske betytt allra mest för Huskvarnas utveckling.Skärmavbild 2016-02-01 kl. 17.12.06

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för WILHELM THAMS VÄG

LINNÉGATAN – Efter Carl von Linné, 1707-1778, naturforskare.

Carl von Linné föddes i Råshult i Stenbrohults socken i Småland. Före adlandet 1757 hette han Linnaeus.

Carl sändes till Växjö skola vid 9 års ålder. Under gymnasietiden undervisades han enskilt i medicin och botanik samt i den moderna botaniska systematiken. Han började studera medicin i Lund 1727 och fortsatte sedan i Uppsala.  Hans strävan att reformera botaniken blev på 1730-talet bekant utanför Sverige och han promoverades till medicine doktor i Harderwijk (Holland) 1735, samma år som hans mest ryktbara arbete Systema Naturae utkom. Verket beskrev växternas sexualsystem samt djur- och mineralsystem.

1742 tillträdde han professuren i medicin och naturalhistoria i Uppsala. Samma år började han återupprätta den förfallna akademiträdgården i Uppsala. 1743 grundlade han ett museum academicum och år 1744 blev han sekreterare i Vetenskapsakademin.Skärmavbild 2016-02-01 kl. 17.53.29

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för LINNÉGATAN – Efter Carl von Linné, 1707-1778, naturforskare.

RUMLABORGSGATAN – EN GATA SOM FÖRSVANN. När bygget med nya stadshuset startade försvann en historisk gata i Huskvarna (se karta) Hoppas kommunen hittar en ny sträcka som kommer att påminna om vår månghundraåriga historia.

Rumlaborgsgstan
Historiska händelser kring Rumlaborg:
1366 Kung Albrekt sänder ” sina män ” till gränsslottet Rumlaborg, som blir centrum för Rumlaborgslän. 1389 Drottning Margareta tvingar under tortyr, Albrekt att överlämna slottet och länet till henne. 1412 Kung Erik av Pommern avsätter underfogden Peter Anderson, som varit ” en av de värsta tyranner ” 1434 Bränner den Engelbrektska befrielse hären slottet. 1448 Återuppbyggs slottet av Kung Karl Knutsson ( Bonde ).
1452 Slottsfogden Eggert Krummedige gör myteri.  1464 Beläggras slottet av Linköpingsbiskopen Kettil.   1529 Under småläningarnas uppror mot Gustav Vasa, misslyckades Jönköpings borgare med att intaga slottet.   1611 För att stoppa en Dansk krigshär byggs borgen om för öppet försvar.
Under 1850-talet jämnas området ut till park och får ett lusthus.

I Huskvarna stadsmuseum visas föremålen från de arkelogiska utgrävningarna samt en historia över borgen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för RUMLABORGSGATAN – EN GATA SOM FÖRSVANN. När bygget med nya stadshuset startade försvann en historisk gata i Huskvarna (se karta) Hoppas kommunen hittar en ny sträcka som kommer att påminna om vår månghundraåriga historia.