Jätteintressant inbjudan från kommunen – Tyck till om Slottsparken

Välkommen till en eftermiddag i Slottsparken där kommunen bjuder in till diskussion om parkens utveckling.

Jönköpings kommun arbetar med att ta fram ett underlag för restaurering av Slottsparken vid Slottsvillan. Underlaget tas fram för att tillföra kvaliteter till parken och stärka dess användning som mötesplats och rekreationsyta. Vi är därför intresserade av att träffa er och diskutera parkens utveckling där vi vill veta hur ni upplever parken idag, och vad som skulle få er att besöka parken i större utsträckning.

Tid: Onsdag 11/9 kl. 16.30 – 18.30. Kommunen bjuder på plockmat.

Plats: Slottsparken vid Slottsvillan

Synpunkterna kommer utgöra del av underlaget för parkens kommande restaurering.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Jätteintressant inbjudan från kommunen – Tyck till om Slottsparken

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Skärmavbild 2019-03-06 kl. 09.51.26

Huskvarna stad växer och en tillväxt innebär en successiv förändring av stadens olika delar. Maden var tidigare ett sankt område, det fylldes ut och industrier etablerades. Nu har vi kommit till nästa epok när områdets centrala läge gör det särskilt intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Vi ser en möjlighet att en omvandling av detta område mycket starkt kan bidra till en förstärkning och en positiv utveckling av Huskvarna centrum.

Många har uppmärksammat Rosendalas utvecklingsmöjligheter och när kommunen tog fram den fördjupade översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare lyftes området fram under samrådet som ett förslag till en stadsbyggnadsvision för Huskvarna och infördes i den slutliga versionen 2011 som ett omvandlingsområde. I den efterföljande och nu gällande Översiktsplan 2016 redovisas i genomförandeplanen att en fördjupad översiktsplan ska upprättas för Rosendala i Huskvarna.

Utställning
Den fördjupade översiktsplanen finns utställd via länken nedan under perioden 7 mars – 12 maj 2019. Information och datorer kommer att finnas i Huskvarna bibliotek, Rumlaborgsgatan 1 i Huskvarna samt i kommunens utställningshall vid Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping.

Synpunkter
Synpunkter lämnas senast den 12 maj 2019 via formulär i planförslaget (under fliken Lämna synpunkter) eller skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping.
Synpunkter under utställningen kommer att sammanställas i ett särskilt utlåtande innan planen antas. Synpunkter under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelsen.

Antagande
Efter granskningen antas den fördjupade översiktplanen av Kommunfullmäktige. Den fördjupade översiktsplan kommer sedan att vara en utgångspunkt för kommande detaljplaner.

Tidplan
Samråd 16 maj – 31 juli 2018
Utställning 7 mars – 12 maj 2019
Antagande augusti 2019

Länk till planförslaget: Fördjupad översiktsplan Rosendala (Maden). Förslaget publiceras 7 mars.

Kontakt
Mattias Karlsson
Översiktsplanerare
036-10 51 24
mattias.karlsson@jonkoping.se

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan över Rosendala (Maden) i Huskvarna. Syftet med planen är ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk

Fördjupad översiktsplan för Maden

Skärmavbild 2019-01-05 kl. 11.43.22
321

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fördjupad översiktsplan för Maden

Huskvarna-JaVisst ställer sig positiv till förslaget och har avgett följande yttrande till kommunen.

4

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Huskvarna-JaVisst ställer sig positiv till förslaget och har avgett följande yttrande till kommunen.

Björn Johansson-Elmervik Årets Huskvarnabo 2018

Johan Arvidsson, Björn Johansson-Elmervik och Hasse Pettersson

Johan Arvidsson, Björn Johansson-Elmervik och Hasse Pettersson

Det blev Björn som juryn hade valt bland de nominerade tre.  Här ståtande med diplomet och det tunga priset framför. Konstverket ”Framsteget” av Calle Örnemark får nu Björn med sitt namn på platta, ha hemma hos sig ett år framåt innan det är dags för ny utnämning. Stort Grattis!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Björn Johansson-Elmervik Årets Huskvarnabo 2018

Bli medlem i Huskvarna-Javisst

Läs mer på http://www.huskvarna-javisst.se/?page_id=443

Medlemsinfobild

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Bli medlem i Huskvarna-Javisst

Vad händer med trädgårdsstaden Huskvarna?

Lennart Angselius var tidigare stadsträdgårdsmästare i Jönköpings kommun och har under många år medverkat till att göra Esplanaden till en central pärla i trädgårdsstaden Huskvarna.
CreationTime: 2009:06:10 12:15:42

En av våra vackraste parker kommer snart att ändra utseende enligt medial information.
Hur påverkar detta synen på trädgårdsstaden och vilka blir konsekvenserna.
Huskvarna-Javissts medlemmar har möjlighet att diskutera och framlägga förslag innan beslutet verkställs.
Frukostmöte på Huskvarna stadshotell för medlemmar i Huskvarna-Javissttopp1

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vad händer med trädgårdsstaden Huskvarna?

Tack och hej då till belysningen på Rosenborgsgatan.

Nu har jul/vinterbelysningen gjort sitt. I fem år har den lyst upp Rosenborgsgatan men nu håller den inte längre. Tisdag eftermiddag/kväll 30 januari monterades den ner. IMG_0388 IMG_0389 IMG_0392

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Tack och hej då till belysningen på Rosenborgsgatan.

Ny verksamhetsledning

Thomas Ahlebro, Gunnar Storm och Dan Ekström tar ett gemensamt ansvar för verksamheten i den ideella intresse- och företagarföreningen Huskvarna Javisst.

Gunnar Storm kommer i huvudsak att ha ansvarsområden kring FYSISK PLANERING, vilket innebär, kommunkontakter, styrelsearbete och sådant som rör bostäder, trafik och föreningens organisation.

Thomas Ahlebro har inriktning HANDEL och ansvarar för föreningens marknadsföring.
Han medverkar i Näringslivsavdelningens uppbyggnad av Business Network i Huskvarna.

Dan Ekström koncentrerar sig på EVENT av olika slag, såsom Fallens Dag, marknader och övriga offentliga arrangemang.

läs mer under rubriken Kontakt (ovan)IMG_5192 2

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny verksamhetsledning

En film om Smedbyn

Tänkte att ni kunde vara intresserade av att se den film som de förra gästkonstnärerna, Meta Joanknecht och Mark Verbruggen från Nederländerna, gjorde om Smedbyn. Ni hittar den på YouTube på adressen:

https://youtu.be/_CfpWheRKK8

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för En film om Smedbyn